Projekty unijne

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy TALBUD-A poprzez zastosowanie zamkniętego systemu dużej dojrzewalni w procesie produkcji drobnowymiarowych elementów brukowych.

Opis:

W ramach realizacji projektu przedsiębiorstwo TALBUD-A planuje wprowadzić do swojej działalności innowacyjny sposób dojrzewania drobnowymiarowych elementów brukowych poprzez zastosowanie wymiennika powietrza, co przełoży się na polepszenie jakości oferowanych produktów. Efektem realizowanego projektu będzie uruchomienie innowacyjnego procesu dojrzewania elementów betonowych z wykorzystanie dużej dojrzewalni, która zapewni jednorodne warunki termiczne.

Wartość dofinansowania: 572 500, 00 zł

plakat talbud